banner

Výběr z našich staveb 2010-2017

Rekonstrukce vodovodu Obec Karlova Studánka

Rekonstrukce vodojemu Obec Ludvíkov

Zemní práce,inženýrské sítě,parkoviště Obchodního centra Penny ve Vrbně p. Pradědem

Rekonstrukce bytového domu v Mikulovicích a ve Zlatých Horách

Čištění rybníka a výsadba stromů obec Supíkovice a na zámku Raduň

Sanace důlních děl Javorník,Zlaté Hory

Rekonstrukce břehů Skorošického potoka v Tomíkovicích a v obci Liptáň

Rekonstrukce schodiště a výstavba Boulder centra Město Rýmařov

Výstavba vodovodu v obci Rusín

Bourání zděného objektu v Ludvíkově

Stavba základové konstrukce pod rozhlednu Obec Holčovice

Rekonstrukce ocelové lávky přes řeku Střední Opava Město Vrbno pod Pradědem

Výstavba opěrné zdi a parkoviště pro rodinný dům č.p 360 Vrbně pod Pradědem

Rekonstrukce chodníků k základní škole Město Vrbno pod Pradědem

Stavba základové konstrukce haly v areálu firem PPBS Karlovice a Kamenský spol. s r.o.

Oprava a rekonstrukce lesní cesty Velký Polom Lesy ČR

Oprava a rekonstrukce polní cesty Bellama spol. s r.o. Holčovice

Zrízení skladovací plochy v areálu Jelínek - Trading spol. s r.o.

Výstavba kancelářské budovy Plastkon Product s.r.o. Mikulovice

Betonáž paždíků a zabezpečení vstupu do štoly RD Zlaté Hory

Zemní práce a základy na hale lakovny Česko-slezská výrobní, a.s.

Odvodnění zpevněné plochy a kanalizace Česko-slezská výrobní, a.s.

Rekonstrukce chodníku podél bus nádraží ve Zlatých Horách

Studna a parkovací plocha Roubenky-Horní Údolí

Stavba rybníku ve Ve Vikanticích

Oprava hřbitovní zdi a márnice Slezské Rudoltice

Oprava hřbitovní zdi Hošťálkovy

Chodník Mikulovice ulice Mlýnská

Rekonstrukce autobusových zastávek Město Vrbno pod Pradědem

Rekonstrukce chodníků Osoblaha

Kanalizace a vodovod Zlaté Hory za školou

Kanalizace Hošťálkovy

Lesní cesta K mostu na portál


Fotogalerie


. Úprava LB Liptáňského potoka - 2009
Úprava LB Liptáňského potoka - 2009
. Zpevněné plochy a solitérní balvany Boulder centrum Rýmařov - 2010
Zpevněné plochy a solitérní balvany Boulder centrum Rýmařov - 2010
. Úprava břehů potoka v Tomíkovicích - 2010
Úprava břehů potoka v Tomíkovicích - 2010
. Úprava koryta a břehů potoka v Rudolticích - 2011
Úprava koryta a břehů potoka v Rudolticích - 2011
. Rekonstrukce vodovodu v Karlově Studánce
Rekonstrukce vodovodu v Karlově Studánce - 2012
. Inženýrské sítě a parkoviště Penny Vrbno p/P.
Inženýrské sítě a parkoviště Penny Vrbno p/P.- 2012
. Přístavba chaty U tří veverek
Přístavba chaty U tří veverek - 2013
. Výstavba vodojemu v Ludvíkově
Výstavba vodojemu v Ludvíkově - 2012
. Bourací práce bývalý Dřevokombinát Vrbno pod Pradědem
Bourací práce bývalý Dřevokombinát Vrbno p/P. - 2012
. Bourání objektu v Ludvíkově
Bourání objektu v Ludvíkově - 2012
. Rekonstrukce ocelové lávky přes řeku Střední Opava
Rekonstrukce ocelové lávky přes řeku Střední Opava - 2013
. Oprava a rekonstrukce lesní cesty Velký Polom
Oprava a rekonstrukce lesní cesty Velký Polom - 2013
. Rekonstrukce chalupy a výstavba multifunkčního hřiště
Rekonstrukce chalupy a výstavba hřiště v Ludvíkově - 2013
. Rekonstrukce roubenek v Horním Údolí
Rekonstrukce roubenek v Horním Údolí - 2013
. Betonáž paždíků RD Zlaté Hory
Betonáž paždíků RD Zlaté Hory a zabezpečení vstupu do štoly RD Zlaté Hory - 2013
. Zemní práce práce na hale lakovny Česko-slezská výrobní, a.s.
Zemní práce práce na hale lakovny Česko-slezská výrobní, a.s. - 2014
. Odvodnění zpevněné plochy Česko-slezská výrobní, a.s.
Odvodnění zpevněné plochy Česko-slezská výrobní, a.s. - 2014
. Základy a inženýrské sítě na hale lakovny Česko-slezská výrobní, a.s.
Základy a inženýrské sítě na hale lakovny Česko-slezská výrobní, a.s. - 2014
. Rekonstrukce chodníku podél bus nádraží ve Zlatých Horách
Rekonstrukce chodníku podél bus nádraží ve Zlatých Horách - 2015
. Studna a parkovací plocha  Roubenky-Horní Údolí
Studna a parkovací plocha Roubenky-Horní Údolí - 2015
. Stavba rybníku ve Vikanticích
Stavba rybníku ve Vikanticích - 2015
. Oprava hřbitovní zdi a márnice Slezské Rudoltice
Oprava hřbitovní zdi a márnice Slezské Rudoltice - 2016
. Oprava hřbitovní zdi Hošťálkovy
Oprava hřbitovní zdi Hošťálkovy - 2016
. Chodník Mikulovice ulice Mlýnská
Chodník Mikulovice ulice Mlýnská - 2016
. Vjezd k RD Brantice
Vjezd k RD Brantice - 2017
. Jurty - Penzion Na Vršku
Jurty - Penzion Na Vršku - 2017
. Rekonstrukce autobusových zastávek Město Vrbno pod Pradědem
Rekonstrukce autobusových zastávek Vrbno p/P. - 2017
. Rekonstrukce chodníků Osoblaha
Rekonstrukce chodníků Osoblaha - 2017
. Kanalizace a vodovod Zlaté Hory za školou
Kanalizace a vodovod Zlaté Hory za školou - 2018
. Kanalizace Hošťálkovy
Kanalizace Hošťálkovy - 2018
. Lesní cesta k mostu na Portál
Lesní cesta k mostu na Portál - 2018

Fotografie jsou ze staveb firmy René Darmovzal