29. 9. 2019

Ceník materiálu

platný od 1.3.2021

Recyklát
beton drcený frakce 0-90 170,-
živice frézovaná 350,-
Kamenivo drcené
frakce 0-4 280,-
frakce 0-8 250,-
frakce 2-5 420,-
frakce 4-8 490,-
frakce 4-11490,-
frakce 8-16 440,-
frakce 16-32 440,-
frakce 32-63 380,-
frakce 0-32 340,-
frakce 0-63 340,-
Lomový kámen kč/t
lomový kámen tříděný 680 – 980,-
Kamenivo těžené kč/t
frakce 0-4 350,-
omítkářský písek 380,-
bílý písek 490,-
kačírek frakce:4-8;8-16;16-32 490,-
Betonová směs dle druhu
(třídy) a odebraného množství  
1400-2400,-kč/m3
  • Ceny jsou uvedeny bez DPH
  • Ceny na jednotlivé zakázky budou kalkulovány
    individuálně podle požadavků a potřeb zákazníka
  • kontakty:
  • René Darmovzal tel.: 603 165 248
  • Jindřich Darmovzal tel.: 737 215 741

Platební podmínky

  • Hotově
  • Zálohovou fakturou
  • Fakturou se 14 denní splatností – nutno uzavřít smlouvu