banner

Z terénu 2018

Lesní cesta


foto-1 foto-2 foto-3

Vjezd na pozemek


foto-4 foto-5 foto-6

Zpevněná plocha


foto-7 foto-8 foto-9

Základová deska


foto-10 foto-11 foto-12

Štěrková cesta


foto-13 foto-14 foto-15

Základy srub


foto-16 foto-17 foto-18

foto-161 foto-171 foto-181

Oprava hřbitovní zdi


foto-19 foto-20 foto-21

Oprava márnice a vstupní brány


foto-22 foto-23 foto-24

Propustky a kyneta


foto-25 foto-26 foto-27

Zemní práce - panelová cesta


foto-28 foto-29 foto-30

Kanalizace


foto-31 foto-32 foto-33

Propustek a dlažba - žulové odseky


foto-34 foto-35 foto-36

Odvodnění-vsak


foto-37 foto-38 foto-39

Oprava břehů a dna potoka


foto-40 foto-41 foto-42

Oprava místních komunikací


foto-43 foto-44 foto-45